Bläddra

Förskolebiblioteket gör skillnad! : om barnbokens viktiga roll i förskolan

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Förskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskolebiblioteket gör skillnad! : om barnbokens viktiga roll i förskolan

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Förskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor


”Förskolebiblioteket är på plats, läsmiljöerna på förskolans avdelningar är förberedda med både magi och förväntan. Så nu ger vi oss ut på en upptäcktsfärd med stöd av olika litterära genrer!” citat ur bokens förord.

I Förskolebiblioteket gör skillnad! bygger Ulf Malmqvist vidare på tankarna från hans tidigare bok Förskolebiblioteket flyttar in! Den här gången står epik, lyrik och dramatik i centrum. Hur kan förskolebiblioteket och högläsningen stödja och utmana förskolans olika läroplansmål? På hur många olika sätt kan litteraturen vara en angelägenhet för barn idag? Det är som individer barnen möter texten och bilden i barnboken, men det är i gruppen som meningsskapandet sker, i samspelet.

Ulf Malmqvist är verksam som pedagogisk utvecklare med inriktning på språk och kommunikation vid Förskoleförvaltningen i Malmö stad. Han har tidigare skrivit Förskolebiblioteket flyttar in! (2019) på BTJ Förlag.