Bläddra

Förskolechefens ledarskap : att nå framgång

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Förskolan Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation

Förskolechefens ledarskap : att nå framgång

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Förskolan Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Köp här

Att vara förskolechef är ett komplext, mångfacetterat och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Den här boken fokuserar på själva ledaruppdraget och lyfter fram framgångsfaktorer i ett väl fungerande ledarskap. Ett gott ledarskap ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen.
Boken bygger huvudsakligen på den transformerande ledarstilen. Både forskning och erfarenhet visar att det är en mycket effektiv ledarstil. Innehållet är trots sin teoretiska förankring lättillgängligt och konkret, mycket på grund av att författaren skriver utifrån förskolechefens uppdrag och förutsättningar. Beskrivande text varvas med förklarande figurer, reflektionsfrågor för fördjupning, situationsbeskrivningar och autentiska exempel från olika förskolor samt tips som är direkt överförbara i förskolechefens arbete. Sammanfattningsvis får förskolechefer de verktyg som behövs för att leda med framgång.

Målgrupp

Boken vänder sig främst till yrkesverksamma förskolechefer men kan även användas i utbildning av förskolechefer.

Författare
Siv Sagerberg har en bakgrund inom förskola och grundskola och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef. Hon har mångårig erfarenhet som utbildare, konsult och handledare och håller bland mycket annat ledarskapsutbildningar inom det egna företaget SISAG Utveckling.