Bläddra

Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
Till den del av läroplanen som förtydligar förskoleklassens uppdrag finns detta kommentarmaterial. Det riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass samt till rektorer. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del.

I materialet kommenteras även de skillnader som finns mellan läroplanernas del 3, förskoleklassen, i grundskolan, specialskolan och sameskolan.