Bläddra

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70 : Slutbetänkande från Utlandsspioneriutredningen

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. SOU 2017:70 : Slutbetänkande från Utlandsspioneriutredningen

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här
Svenska myndigheter deltar i en mängd olika internationella samarbeten för fred och säkerhet. Inom ramen för dessa samarbeten förekommer känsliga uppgifter som kan inverka på våra relationer till andra länder eller organisationer och Sveriges egen säkerhet.

Utredaren har bedömt att det straffrättsliga skyddet för sådana uppgifter behöver förstärkas och lämnar därför ett förslag till en ny reglering om utlandsspioneri. Den nya bestämmelsen är tänkt att komplettera den befintliga lagstiftningen om brotten mot Sveriges säkerhet och tar sikte på röjande av sådana uppgifter som kan medföra ett allvarligt men för Sveriges förhållande till andra stater och mellanfolkliga organisationer. Förslaget innebär också att utlandsspioneri ska utgöra ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Särskild utredare: Runar Viksten

Köp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av de kompletta förslagen!