Bläddra

Förstugan

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Förstugan

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
En spännande resa genom språket
Ge dina elever ett bra bagage med språkkunskaper; med Skrivresan får de en meningsfull kunskapsutveckling och ett successivt ökat ansvar.

Läs mer
Med Skrivresan
- kan barnen arbeta individanpassat i sin egen takt och på rätt nivå, i såväl åldershomogena som åldersblandade klasser
- upplever barnen att kunskap är meningsfullt och att den egna språkutvecklingen går framåt
- får barnen stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling
- ges barnen successivt ett ökat eget ansvar.
Meningsboken
- Bygga meningar från två ord upp till flera
- Göra egen bok - eget skapande
Alfabetsboken
- Alfabetisk ordning
- Göra egen bok - eget skapande
Dubbelteckningsboken
- Ord med dubbelteckning, variationsrika övningar
- Ord med ck
Ng-ljudsboken
Ord med ng, g och n, variationsrika övningar