Bläddra

Framgångsrikt ledarskap med systemteori : mönster, sammanhang och nya möjligheter

Kategorier: Cybernetik och systemteori Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Informatik Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap

Framgångsrikt ledarskap med systemteori : mönster, sammanhang och nya möjligheter

Kategorier: Cybernetik och systemteori Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Informatik Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

En ledare som arbetar med strukturer i stället för att lägga kraften på enskilda händelser kan öka möjligheterna att leda organisationen framåt. Ytterst handlar det om att vara närvarande och samtidigt behålla ett helikopterperspektiv.

Denna bok om ledarskap bygger på systemteori – ett sätt att leda som utgår från mönster, sammanhang och nya möjligheter. Här varvas forskning med idéer, exempel och vägledning som kan göra ledarrollen lättare. Budskapet är att systemteorin vidgar synfältet, sätter problem i ett nytt ljus och leder till nya insikter. Boken vänder sig till ledare i både offentlig och privat sektor.

Oscar Öquist är leg. psykolog och har lång erfarenhet av ledarutbildning och organisationsutveckling. Han har också skrivit boken Systemteori i praktiken.