Bläddra

av: Oscar Öquist

Kategorier: Cybernetik och systemteori Forskning och informationshantering Informatik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Den här boken lägger grunden till ett nytt sätt att utöva ledarskap. Ett sätt som utgår från mönster, sammanhang och ledarens uppmärksamhet. – Det ledaren riktar sin uppmärksamhet mot – snarare än det han eller hon säger – skapar företagskulturen.– Det är ledarens ansvar att hålla ihop…
Köp här

Isbn: 9789172057180

Utgivningsår: 20100531

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Oscar Öquist

Kategorier: Cybernetik och systemteori Forskning och informationshantering Informatik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Den här boken är resultatet av flera års arbete med att presentera systemteorins rika skatt av idéer på ett överskådligt och tillgängligt sätt. Ambitionen har varit att läsaren också ska få stifta närmare bekantskap med de forskare – från vitt skilda vetenskapliga fält – som bidragit till de kreativa och nydanande…
Köp här

Isbn: 9789198092318

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Didaktikcentrum, Didaktikcentrum, Cela Grafiska AB

Mediatyp: BC