Bläddra

av: Oscar Öquist

Kategorier: Cybernetik och systemteori Forskning och informationshantering Informatik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Den här boken lägger grunden till ett nytt sätt att utöva ledarskap. Ett sätt som utgår från mönster, sammanhang och ledarens uppmärksamhet. – Det ledaren riktar sin uppmärksamhet mot – snarare än det han eller hon säger – skapar företagskulturen.– Det är ledarens ansvar att hålla ihop…
Köp här

Isbn: 9789172057180

Utgivningsår: 20100531

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Oscar Öquist

Kategorier: Cybernetik och systemteori Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Informatik Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
En ledare som arbetar med strukturer i stället för att lägga kraften på enskilda händelser kan öka möjligheterna att leda organisationen framåt. Ytterst handlar det om att vara närvarande och samtidigt behålla ett helikopterperspektiv. Denna bok om ledarskap bygger på systemteori – ett sätt att leda som utgår från…
Köp här

Isbn: 9789177412595

Utgivningsår: 20210114

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Oscar Öquist

Kategorier: Cybernetik och systemteori Forskning och informationshantering Informatik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Den här boken är resultatet av flera års arbete med att presentera systemteorins rika skatt av idéer på ett överskådligt och tillgängligt sätt. Ambitionen har varit att läsaren också ska få stifta närmare bekantskap med de forskare – från vitt skilda vetenskapliga fält – som bidragit till de kreativa och nydanande…
Köp här

Isbn: 9789198092318

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Didaktikcentrum

Mediatyp: BC

av: Oscar Öquist

Kategorier: Cybernetik och systemteori Forskning och informationshantering Informatik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Seeing the Forest and the Trees presents, in an easy-to-understand way, the treasure trove of ideas that comprise systems theory. The reader will also get to know the researchers – from widely differing scientific fields – who through their creative and innovative thinking have illuminated specific aspects of systems…
Köp här

Isbn: 9789198705607

Utgivningsår: 20210901

Utgivare: Didaktikcentrum

Mediatyp: BC