Bläddra

Framtiden i sikte : skolans stöd för ungas karriärlärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Framtiden i sikte : skolans stöd för ungas karriärlärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Att navigera bland olika framtidsvägar är en avancerad uppgift för en tonåring, och detta blir extra tydligt i samband med gymnasievalet i nian. Valet rör i praktiken inte bara kommande utbildning utan också ett yrkes- och vuxenliv som ungdomarna blir del av först långt senare. I dag finns det dessutom ett rikhaltigt utbud av gymnasieskolor och gymnasieprogram som ofta är svårt att överblicka. Framtiden i sikte bygger på forskningsprojektet Lära för karriärvalet och handlar om stödet - såsom undervisning, vägledning och praktik - till grundskolans elever för att de ska göra välunderbyggda framtidsval. Boken betonar lärandeaspekterna av sådant stöd. Den analyserar hur skolans rektorer, lärare och vägledare arbetar med dessa frågor och vilka aktörer utanför skolan som engagerar sig. En central aspekt i boken gäller vilket innehåll som förmedlas till eleverna och vilka förutsättningar som ges för ett mer varaktigt lärande. Boken tar slutligen upp elevernas uppfattningar om vilket stöd de skulle behöva för framtidsvalen, och vilket stöd de faktiskt får. Framtiden i sikte riktar sig till rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och till berörda högskolestudenter. Den adresserar också beslutsfattare på lokal och central nivå som sysslar med utbildningsfrågor.