Bläddra

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Skolan som samhällsfenomen befinner sig i korsvägen mellan dåtid och framtid. Den ska å ena sidan förmedla ett kunskaps- och kulturarv till eleverna, den ska å andra sidan förbereda dem för ett liv i ett framtida samhälle och arbetsliv. Denna bok är ett försök att skapa förståelse och intresse för framtidsfrågor bland beslutsfattare och personal inom skolsektorn. Exempel på frågor som tas upp är:

  • Den framtida arbetsmarknaden med utgångspunkt i automatisering, robotisering och globalisering
  • Det framtida yrkeslivet där delvis nya kompetenser efterfrågas
  • Betydelsen av den tryckta boken och bildning i en digital tid
  • Framtidskompetenser och hur sådana kan mätas eller utvärderas i ett skolsammanhang, till exempel med hjälp av digitala verktyg
  • Möjliga framtidsscenarier för svensk skola där författaren resonerar kring användningen av data och artificiell intelligens samt vilka kunskaper och kompetenser som prioriteras i skolan.

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola riktar sig till lärare och rektorer men även till beslutsfattare, skolchefer och förvaltningspersonal.