Bläddra

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Skolan som samhällsfenomen befinner sig i korsvägen mellan dåtid och framtid. Den ska å ena sidan förmedla ett kunskaps- och kulturarv till eleverna, den ska å andra sidan förbereda dem för ett liv i ett framtida samhälle och arbetsliv. Denna bok är ett försök att skapa förståelse och intresse för framtidsfrågor bland beslutsfattare och personal inom skolsektorn.

Exempel på frågor som tas upp är:
Den framtida arbetsmarknaden med utgångspunkt i automatisering, robotisering och globalisering
Det framtida yrkeslivet där delvis nya kompetenser efterfrågas
Betydelsen av den tryckta boken och bildning i en digital tid
Framtidskompetenser och hur sådana kan mätas eller utvärderas i ett skolsammanhang, till exempel med hjälp av digitala verktyg

Möjliga framtidsscenarier för svensk skola där författaren resonerar kring användningen av data och artificiell intelligens samt vilka kunskaper och kompetenser som prioriteras i skolan. Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola riktar sig till lärare och rektorer men även till beslutsfattare, skolchefer och förvaltningspersonal.