Bläddra

Framtidens högkostnadsskydd i vården. SOU 2012:2

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring

Framtidens högkostnadsskydd i vården. SOU 2012:2

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Köp här
Indexreglera högkostnadsskyddet för vård och läkemedel!

Föreslår att nu gällande separata högkostnadsskydd för öppenvård respektive läkemedel tills vidare kvarstår, dock med löpande indexreglering genom koppling till prisbasbeloppet.
På längre sikt föreslås ett gemensamt högkostnadsskydd för läkemedel, sjukvård och sjukresor.
Tar även upp frågan om framtida finansiering av sjukvård och äldreomsorg och föreslår ett allmänt sparande i en nyinrättad »äldreomsorgsfond». Denna skulle kunna fungera som alternativ till en fortsatt minskning av Sveriges relativt låga statsskuld.