Bläddra

av: Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga…
Köp här

Isbn: 9789163908149

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Patientförsäkringsföreningens Service, Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Inget stöd för att flera sjukdomar på en gång påverkar sjukfrånvaron! Konstaterar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att s.k. samsjuklighet innebär ökad risk för framtida sjukfrånvaro eller att denna förlängs. Samtidigt påpekas att antalet studier på området är för litet och av begränsad kvalitet.I…
Köp här

Isbn: 9789138234884

Utgivningsår: 20101214

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Indexreglera högkostnadsskyddet för vård och läkemedel! Föreslår att nu gällande separata högkostnadsskydd för öppenvård respektive läkemedel tills vidare kvarstår, dock med löpande indexreglering genom koppling till prisbasbeloppet.På längre sikt föreslås ett gemensamt högkostnadsskydd för läkemedel, sjukvård och…
Köp här

Isbn: 9789138236772

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Diskuterar vad forskningen säger om begrepp som sjukdom, hälsa och arbetsförmåga, samt incitamenten i dagens sjukförsäkring. Rapporten presenterar förslag till förändringar i sjukförsäkringssystemet som kan ge mindre svängningar i sjukfrånvaron över tid. Förslagen fokuserar på åtgärder som stärker drivkrafterna för…
Köp här

Isbn: 9789138244098

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I delbetänkandet redovisas i de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018. I uppdraget…
Köp här

Isbn: 9789138247563

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139113980

Utgivningsår: 20140805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Eva Enderström

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
När beslutet att införa en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen röstades igenom i riksdagen 2008 applåderade flera moderata ledamöter. Detta beslut skulle dock leda till att mer än 100 000 personer utförsäkrades från sjukförsäkringen och hänvisades till Arbetsförmedlingen. Läs om Tuija, som är för sjuk för att arbeta…
Köp här

Isbn: 9789176996928

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Sociologi Sociologi och antropologi
Boken handlar om hur sociala rättigheter och skyldigheter förändrats som ett resultat av de senaste årens aktiverings- och socialpolitik riktad till långvarigt sjuka. Temat berör det sociala medborgarskapets innebörder i den rådande välfärdspolitiken – en politik som lägger allt större ansvar på den enskilda individen.…
Köp här

Isbn: 9789198420333

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Égalité bokförlag, Publit

Mediatyp: BC

av: Monica Renstig

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Boken handlar om en av vår tids mest missförstådda reformer. Med ny forskning, fakta och statistik sätter Monica Renstig ljuset på en okunnig debatt och visar att den nya sjukförsäkringen snarare kan betraktas som en jämställdhetsreform . Bland annat visar boken att: –Hela 87 procent av de sjukskrivna kunde…
Köp här

Isbn: 9789163370939

Utgivningsår: 20100705

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC