Bläddra

av: Niklas Altermark

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
“Äntligen!” utropade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll våren 2017. Nya siffror bekräftade att antalet sjukskrivna hade vänt nedåt, en trend som inleddes bara veckor efter att regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att minska sjuktalet. I Strandhälls värld var detta ett tecken på att den…
Köp här

Isbn: 9789189155060

Utgivningsår: 20201028

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av: Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga…
Köp här

Isbn: 9789163908149

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Patientförsäkringsföreningens Service

Mediatyp: BC

av: Anders Johansson, Anna Danielsson Öberg, Irene Wennemo, Alf Sjöblom, Håkan Svärdman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Rötterna till dagens försäkringsbolag och offentliga socialförsäkringar tränger djupt ner i historien. Redan på 1300-talet inrättades den första formen av obligatorisk brandförsäkring i Sverige och ett par hundra år senare blev socknarna skyldiga att ge medellösa åldringar och svårt sjuka fattigvård. I det moderna…
Köp här

Isbn: 9789186743987

Utgivningsår: 20190927

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Inget stöd för att flera sjukdomar på en gång påverkar sjukfrånvaron! Konstaterar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att s.k. samsjuklighet innebär ökad risk för framtida sjukfrånvaro eller att denna förlängs. Samtidigt påpekas att antalet studier på området är för litet och av begränsad kvalitet.I…
Köp här

Isbn: 9789138234884

Utgivningsår: 20101214

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Indexreglera högkostnadsskyddet för vård och läkemedel! Föreslår att nu gällande separata högkostnadsskydd för öppenvård respektive läkemedel tills vidare kvarstår, dock med löpande indexreglering genom koppling till prisbasbeloppet.På längre sikt föreslås ett gemensamt högkostnadsskydd för läkemedel, sjukvård och…
Köp här

Isbn: 9789138236772

Utgivningsår: 20120120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I delbetänkandet redovisas i de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018. I uppdraget…
Köp här

Isbn: 9789138247563

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139113980

Utgivningsår: 20140805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Rafael Lindqvist

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Sociologi Sociologi och antropologi
Boken handlar om hur sociala rättigheter och skyldigheter förändrats som ett resultat av de senaste årens aktiverings- och socialpolitik riktad till långvarigt sjuka. Temat berör det sociala medborgarskapets innebörder i den rådande välfärdspolitiken – en politik som lägger allt större ansvar på den enskilda individen.…
Köp här

Isbn: 9789198420333

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Égalité bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring Socialrätt
Föreslår att den som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen, om det kan antas att den försäkrade skulle ha arbetat om han eller hon inte hade varit sjuk. Bedömningen mot behovsanställningen ska göras till den dag…
Köp här

Isbn: 9789138250495

Utgivningsår: 20200901

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Eva Enderström

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Sociala och etiska frågor
Sedan år 2008 har mer än 100 000 personer utförsäkrats från sjukförsäkringen och hänvisats till Arbetsförmedlingen. Dessutom har tusentals människor utförsäkrats två gånger – de har skickats fram och tillbaka mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Sjukförsäkringen fungerar inte när människor bedöms vara…
Köp här

Isbn: 9789179696429

Utgivningsår: 20200727

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Monica Renstig

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Boken handlar om en av vår tids mest missförstådda reformer. Med ny forskning, fakta och statistik sätter Monica Renstig ljuset på en okunnig debatt och visar att den nya sjukförsäkringen snarare kan betraktas som en jämställdhetsreform . Bland annat visar boken att: –Hela 87 procent av de sjukskrivna kunde…
Köp här

Isbn: 9789163370939

Utgivningsår: 20100705

Utgivare: Samhällsförlaget

Mediatyp: BC

av: Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
In 1975, Sweden was che first country in the world to introduce special insurance which aimed at compensating patients for injuries sustained in connection with healthcare. The basic idea was to separate the issue of liability from the issue of responsibility, so that the right to compensation would be independent of…
Köp här

Isbn: 9789188929358

Utgivningsår: 20210120

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BB