Bläddra

Framtidens högkostnadsskydd i vården. SOU 2012:2

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring

Framtidens högkostnadsskydd i vården. SOU 2012:2

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Sjukförsäkring
Köp här
Regeringen beslutade den 22 juni 2011 att tillsätta en utredning med uppgift att göra en översyn av avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. (dir.2011:61). Fr.o.m. den 10 augusti 2011 förordnades landshövdingen Bo Könberg som särskild utredare.