Bläddra

Framtidens järnvägsunderhåll. SOU 2020:18 : Betänkande från Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01)

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Köp här

Framtidens järnvägsunderhåll. SOU 2020:18 : Betänkande från Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01)

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Köp här

Utgångspunkten i utredningsarbetet har varit de transportpolitiska mål som riksdagen beslutat om, där det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.