Bläddra

Från ämbetsmannastat till välfärdsstat : en studie av svensk offentlig arbetsgivarpolitik

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Från ämbetsmannastat till välfärdsstat : en studie av svensk offentlig arbetsgivarpolitik

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Under sommaren 2016 utspelade sig en debatt om Riksrevisionens arbetssätt och avsaknandet av idealet om den oberoende och oförvitlige ämbetsmannen i medierna. Det finns också en återkommande debatt om offentligt anställdas trängda arbetsvillkor och arbetsgivarens stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, lärare och andra personalkategorier inom ?vård, hälsa och omsorg?. En gemensam nämnare i allt detta är det som kallas arbetsgivarpolitik.

Denna bok ger en ingående och uppdaterad skildring av den offentliga arbetsgivarpolitiken från 1800-talets början fram till vår tid ? från 1809 års regeringsform till 1974 års författning och Lagen om offentlig anställning. Offentlig arbetsgivarpolitik har hittills varit så gott som ignorerad inom både politik och samhällsvetenskaplig forskning. Utvecklingen av statens arbetsgivarroll relateras i denna bok till begrepp som ?byråkrati?, ?rättsstat? och ?demokrati? och placeras i ett bredare författnings- och förvaltningspolitiskt sammanhang. Boken beskriver hur statens förhållande till sina anställda förändrats från 1800-talets ämbetsmannastat, via demokratiseringen till efterkrigstidens välfärdsstat. De oberoende ämbetsmännen med deras kollegiala organisering har ersatts av en växande och brokig skara av tjänstemän i politikens tjänst och av leverantörer av offentliga tjänster. Samtidigt har riksdagen fått en allt mindre roll i utformningen av den offentliga arbetsgivarpolitiken. Denna har alltmer övertagit den privata arbetsmarknadens former. Styrningen av statens verksamheter har också i allt högre grad kommit att hämtat sina modeller från det privata näringslivet, det som brukar kallas ?new public management?.

Rolf Å. Gustafsson är professor emeritus i sociologi och författare till en rad böcker.