Bläddra

Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen. SOU 2014:77 : Betänkande från Digitalradiosamordningen

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Juridik Kommunikationsteknik / telekommunikation Lagstiftning om underhållning och media Radioteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen. SOU 2014:77 : Betänkande från Digitalradiosamordningen

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Juridik Kommunikationsteknik / telekommunikation Lagstiftning om underhållning och media Radioteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio.

En utgångspunkt för arbetet har varit att en övergång bör vara marknadsdriven, samtidigt som det allmänna kan bidra till att skapa goda förutsättningar. Uppdraget har genomförts tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med Sveriges Radio AB, de kommersiella radioföretagen, företrädare för närradion och andra berörda aktörer, bland andra Post- och telestyrelsen.

De bedömningar som regeringen redovisat i propositionen Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 (prop. 2012/13:164, se Relaterade produkter, till höger) har tjänat som grund för arbetet. Det har inneburit att samordningsarbetet utgått från att FM-sändningarna upphör 2022 och att de digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda beredskapskrav.