Bläddra

Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv – exemplet förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv – exemplet förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Denna bok problematiserar försöken att definiera och mäta "kvalitet" inom förskolan och därmed reducera närmast filosofiska värdefrågor till rent tekniska och administrativa problem. Författarna hävdar att det finns andra sätt att förstå och utvärdera förskolans pedagogiska arbete – liksom att förstå såväl barndomen som innehållet i förskolans verksamhet. Bokens praktikexempel är hämtade från bl.a. Reggio Emilia och Stockholmsprojektets förskolor.

Författarnas alternativa perspektiv är genomgående socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt, vilket innebär att framställningen i boken har giltighet långt utanför förskolan. Faktiskt kan alla som arbetar i och med såväl skola som förskola – eller arbetar med forskning, administration eller politiska uppdrag inom motsvarande områden – ha glädje och nytta av bokens analyser.

Dessutom innehåller boken litteratur från hela världen, vilket innebär att den utgör en utförlig presentation av denna just nu pågående kunskapsteoretiska och sociohistoriska "synvända".

Sagt om boken
”...författarna för viktiga och mycket intressanta resonemang om dagens barndom och barnomsorg, då de ifrågasätter givna sanningar och synsätt. Eftersom boken är skriven på engelska, finns det anledning att översätta den till svenska” Gunilla Lindqvist, universitetslektor, Pedagogiska Magasinet, Stockholm, nr 1/00.

Om författarna
Gunilla Dahlberg är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Peter Moss är professor i Early Childhood Provision vid Institute of Education, University of London. Alan Pence är professor vid the School of Child and Youth Care, University of Victoria, Kanada.