Bläddra

Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Köp här

Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad
Köp här

Häftad utgåva av originalutgåva från 2007

Från självsvält till ett fullvärdigt liv vänder sig främst till personer med anorexi, men även till anhöriga och vänner som vill ha kunskap baserad på forskning om mekanismerna bakom anorexi, vad som vidmakthåller den och möjligheterna till förändring. Metoden är en kombination av KBT och ACT, och den lägger stor vikt vid individens livsvärden och helhetssituation.

Boken innehåller en inledande del med all nödvändig fakta kring anorexi, och en självhjälpsdel med tydlig så här gör du -pedagogik. Denna del kan användas självständigt eller tillsammans med anhörig/professionell. Med hjälp av enkla övningar ges stöd att hantera tankar och känslor, se alternativa vägar, upptäcka egna livsvärden och acceptera sig själv. Boken visar att det finns en väg som leder bort från anorexi den är svår men fullt möjlig att välja.