Bläddra

Från sjö till hav : namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Köp här

Från sjö till hav : namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Köp här
Birgit Falck-Kjällquist är docent i nordiska språk och var tidigare arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Efter pensioneringen har samarbetet fortsatt. Birgits insatser inom ortnamnsforskningen är mycket betydelsefulla. Det är särskilt kustnamnen som fångar hennes intresse.

Boken innehåller arton artiklar som huvudsakligen behandlar namn eller enskilda ord ur ett nordiskt perspektiv och med det övergripande temat sjö och hav. Ett bidrag behandlar lagstiftning om personnamn, ett annat en av Jane Austens romankaraktärer.