Bläddra

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

"Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet." Så står det i skollagen - och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola.

Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt. Den här boken ger perspektiv på när erfarenhet kan anses vara beprövad och hur den kan bidra till att utveckla skolan och lärarprofessionen.

Författaren gör en noggrann genomlysning av utredningar, rapporter och aktuell forskning. Hon lyfter också fram goda exempel och möjliga vägar framåt. Dessutom diskuteras hur beprövad erfarenhet kan bidra till en jämlik skola.

 

Innehåll:

Inledning

Definitioner och tolkningar av beprövad erfarenhet

Beprövad erfarenhet i läroplaner och allmänna råd

Beprövad erfarenhet i skolmyndigheternas insatser

Beprövad erfarenhet i lärarutbildningarna

Beprövad erfarenhet på regional nivå

Samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten

Hur kan beprövad erfarenhet bidra till en jämlik skola?

Huvudmännens stöd för professionsutveckling

I spänningsfältet mellan olika kunskapssystem

Hur tolkas och tillämpas beprövad erfarenhet?

Ett gemensamt ansvar

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet