Bläddra

FRANS : framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige : betänkande : SOU 2011:46

Kategorier: Energiteknik Gasteknik Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

FRANS : framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige : betänkande : SOU 2011:46

Kategorier: Energiteknik Gasteknik Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Öppen gasmarknad

Föreslår att privata Swedegas AB ska ta över den kortsiktiga balanseringen (systembalansansvaret) för det svenska naturgassystemet från statliga Svenska kraftnät. Svenska kraftnäts myndighetsuppgifter överförs samtidigt till Energimarknadsinspektionen.
Överföringen bör ske efter att Swedegas har certifierats som s.k. transmissionnätsoperatör (TSO). Genom att formellt skilja på TSO-rollen och rollen som systembalansansvarig blir det möjligt för fler transmissionsoperatörer att etablera sig på gasmarknaden.
Föreslår också en tryggad naturgasförsörjning genom bl.a ett mer utvecklat samarbete med Danmark.