Bläddra

av: Andreas Malm

Kategorier: Energiteknik Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
The more we know about the catastrophic implications of climate change, the more fossil fuels are burnt in the world. How did we get caught up in this mess? This thesis returns to a crucial moment in the emergence of the fossil economy: the rise of steam-power. With the adoption of the steam-engine, fossil energy was…
Köp här

Isbn: 9789174738278

Utgivningsår: 20140130

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Lars-Arne Sjöberg

Kategorier: Energiteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Vi måste minska användningen av fossila energikällor och gå över till förnyelsebar solenergi, vind- och vågenergi, vattenkraft, bioenergi i form av biogas, pellets, flis, ved och geotermisk energi m.m. På 88 minuter träffas jorden av solenergi som motsvarar den globala energikonsumtionen över ett år. Solceller ger…
Köp här

Isbn: 9789178511228

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Energiteknik Gasteknik Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Öppen gasmarknad Föreslår att privata Swedegas AB ska ta över den kortsiktiga balanseringen (systembalansansvaret) för det svenska naturgassystemet från statliga Svenska kraftnät. Svenska kraftnäts myndighetsuppgifter överförs samtidigt till Energimarknadsinspektionen.Överföringen bör ske efter att Swedegas har…
Köp här

Isbn: 9789138235898

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Klas Lundström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Energiteknik Fastbränsleteknik Reportage och samlingar av journalistiska texter Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I »USA:s energihuvudstad« – Gillette, Wyoming – delar frilansjournalisten och författaren Klas Lundström en tidig frukost med stadens kolarbetare. Män som tjänar stora och grova pengar på hårt arbete i Powder River Basin, en av världens kolrikaste regioner. Staden är även känd för begreppet »Gillettesyndromet«. I…
Köp här

Isbn: 9789174236965

Utgivningsår: 20141114

Utgivare: Telegram Förlag

Mediatyp: BC