Bläddra

Fremmedspråksdidaktikk

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Fremmedspråksdidaktikk

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Fremmedspråksdidaktikk gir en grundig innføring i de mest sentrale og aktuelle temaene innen fremmedspråksdidaktikk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og språkundervisning og viser hvordan læreren kan arbeide målrettet og systematisk med å utvikle elevenes kunnskaper og ferdigheter. Dette er en revidert utgave av boka fra 2018, men den er nå tilpasset de nye læreplanene i fagfornyelsen fra 2020. Sentrale temaer i boka Fremmedspråksdidaktikk er utvikling av de kommunikative ferdighetene, ordinnlæring, grammatikk, interkulturell kompetanse, litteratur og ikke minst vurdering og refleksjon over egen praksis som lærer. Boka omhandler dessuten språkovergripende temaer som flerspråklighet, metakognisjon og språklæringsstrategier, tilpasset opplæring og digital kompetanse. I tillegg inneholder boka et nytt kapittel om læremiddel.