Bläddra

Fria eller fälla 2.0 : en handledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Kategorier: Bevarande av miljön Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Träd, vilda blommor och växter

Fria eller fälla 2.0 : en handledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Kategorier: Bevarande av miljön Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Träd, vilda blommor och växter
Träd i offentliga miljöer, exempelvis på begravningsplatser, i alléer och parker är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för människors hälsa och livskvalitet. Det är vanligt att träd i offentliga miljöer behöver åtgärdas, exempelvis när skadade träd kan utgöra en risk för personer och egendom eller på grund av utrymmesbrist. För att underlätta detta arbete har flera myndigheter och organisationer tillsammans tagit fram handledningen Fria eller fälla. Syftet är att öka förståelsen för trädens olika värden och att stärka samarbetet över sektorsgränserna. Fria eller fälla 2.0 är en uppdatering av den första versionen (2014) och presenterar en ny modell för avvägning mellan olika intressen vid planering av åtgärder på träd. Handledningen vänder sig till handläggare av ärenden rörande träd. Den vänder sig också till beställare av trädvårdsåtgärder, trädfällningar och nyplanteringar samt till konsulter som arbetar med miljöer där det finns träd.