Bläddra

av:Johan Eklöf

Kategorier: Bevarande av miljön Biologi och biovetenskap Fysik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Matematik och naturvetenskap Miljön Optik
”När Eklöf låter sin personliga, genomlevda relation till natten färga texten växer boken till en rent förtrollande läsupplevelse som på en och samma gång låter mig skärpa, vidga och höja blicken.”Malin Ekroth, GP Ljus och mörker har styrt…
Utgått

Isbn: 9789127167483

Utgivningsår:20201016

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Kihlborg Oskar

Kategorier: Bevarande av miljön Fotoböcker Fotografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Miljön
Äventyraren och miljökämpen Oskar Kihlborg tar oss med på en annorlunda resa genom skärgården. Han visar på skärgårdens skönhet och sårbarhet under ytan, på marken – och i luften.Oskar har genomfört en rad spektakulära äventyr i Östersjön och alla har ett tydligt syfte. Han har rott över Östersjön för att uppmärksamma…
Köp här

Isbn: 9789171264602

Utgivningsår:20190313

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av:Björn Persson

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Djur och natur Fotoböcker Fotografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Livsstil, hobby och fritid Miljön Vilda djur
Att säkerställa djurens överlevnad är en av de viktigaste frågorna i modern tid. Björn Persson Afrikas vilda djur har funnits på planeten långt innan oss. Några av dem är mer än 50 miljoner år gamla, och den första människan tog sina första steg på jorden för bara 190 000 år sedan. Bara under 1900-talet har vi lyckats…
Utgått

Isbn: 9789188589590

Utgivningsår:20190624

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186539436

Utgivningsår:20100504

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Malin Ideland

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Är det att sopsortera, släcka lampor och välja KRAV-märkta varor i affären? Är det att vara medveten om vad ens handlingar innebär och känna sig delaktig i arbetet för världens gemensamma framtid? Boken Den KRAV-märkta människan handlar om vad det är att…
Köp här

Isbn: 9789187393433

Utgivningsår:20161110

Utgivare: Celanders förlag

Mediatyp: BC

av:Johan Tell

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hälsa, relationer och personlig utveckling Miljön Självförsörjning och grön livsstil Självhjälp och praktiska råd
Östersjön är världens mest förorenade hav. Inget annat hav har drabbats lika hårt av övergödning, syrebrist, miljögifter och tungmetaller. Nu närmar sig den punkt där detta blir irreversibelt och Östersjön dör – bokstavligt talat. I denna bok ger den prisbelönte miljöskribenten Johan Tell 50 konkreta tips på sådant…
Köp här

Isbn: 9789171263490

Utgivningsår:20151105

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BC

av:David Larsson Heidenblad

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Miljön
Det var med Stockholmskonferensen 1972 som världens uppmärksamhet för första gången på allvar riktades mot vår hotade livsmiljö. För den svenska allmänheten var problematiken dock ganska välkänd. I press och etermedier var miljöfrågorna ständigt närvarande. Men bara fem år tidigare, 1967, hade läget varit annorlunda.…
Köp här

Isbn: 9789188909718

Utgivningsår:20210104

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Mats Niklasson, Sven G. Nilsson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken presenterar det sydsvenska skogslandskapet, hur skogen fungerar. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande.Författarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia.Boken är avsedd som kursbok…
Köp här

Isbn: 9789144034461

Utgivningsår:20050404

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Oskar Kihlborg

Kategorier: Bevarande av miljön Föroreningar och miljöhot Fotoböcker Fotografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Äventyraren och miljökämpen Oskar Kihlborg tar oss med på en annorlunda resa genom skärgården. Han visar på skärgårdens skönhet och sårbarhet under ytan, på marken – och i luften. Oskar har genomfört en rad spektakulära äventyr i Östersjön och alla har ett tydligt syfte. Han har rott över Östersjön för att…
Köp här

Isbn: 9789171264824

Utgivningsår:20190313

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Bevarande av miljön Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Trädgård Trädgårdar
Odlade växter kan leva kvar i naturen långt efter att händerna som planterade och skötte dem är borta. Sådana kvarstående växter kan hjälpa oss att hitta platser där människor bott även när andra spår saknas. De kan också tillföra information som inte går att utläsa ur exempelvis huslämningar.
Köp här

Isbn: 9789172096868

Utgivningsår:20140416

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Odd Nygård, Per Wramner

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Boken är den första av två i vilka den svenska naturvårdens – särskilt områdesskyddets – historia beskrivs och analyseras. I del I ligger tyngdpunkten på naturvårdsarbetet, från star-ten under 1900-talets första decennium till 2015. Först under det andra halvseklet tog natur-vårdsarbetet fart, men naturförstörelsen…
Köp här

Isbn: 9789198060720

Utgivningsår:20191021

Utgivare: Asili AB

Mediatyp: BC

av:Torolf E. Kroglund

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Djur och natur Fiske Fiske, jakt och skytte Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Miljön Socialhistoria och kulturhistoria Sport, idrott och friluftsliv Utrotningshotade arter och arters utdöende Vilda djur Vilda djur: vattendjur
I över femtio miljoner år har ålen vandrat från djupet av Sargassohavet till våra vattendrag. Nu är den rödlistad och allvarligt hotad. Kraftverken stänger många av de gamla vattenvägarna mellan salt- och sötvatten. Den kinesiska maffian betalar mer för smugglad glasål än för kokain och guld. Och uppfödningsindustrin…
Utgått

Isbn: 9789113101064

Utgivningsår:20200513

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: , , , ,

Kategorier: Bevarande av miljön Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Träd, vilda blommor och växter
Träd i offentliga miljöer, exempelvis på begravningsplatser, i alléer och parker är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för människors hälsa och livskvalitet. Det är vanligt att träd i offentliga miljöer behöver åtgärdas, exempelvis när skadade träd…
Köp här

Isbn: 9789172098725

Utgivningsår:20230130

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Tim Flannery

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Vad innebär klimatförändringarna? Finns dom ens? Vi människor skapar själva vårt klimat. De fossibla bränslen vi använder oss av värmer upp atmosfären och hotar rubba balansen i naturen, men det finns fortfarande en chans att vända på utvecklingen. Vad är klimatförändringar för något? Hur påverkas vi av den globala…
Köp här

Isbn: 9789113015842

Utgivningsår:20061003

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9781788178099

Utgivningsår:20230530

Utgivare: Hay House UK Ltd

Mediatyp: BC

av:Björn Persson

Kategorier: Bevarande av miljön Djur och natur Fotoböcker Fotografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Livsstil, hobby och fritid Miljön
Vi matas dagligen med nyheter och rapporter om planetens mörka framtid och det talas om klimatångest som vår tids folksjukdom. Men många gånger får den dystopiska bilden av utvecklingen för klimat och miljö motsatt verkan; i stället för att agera, byter vi kanal. Apati och uppgivenhet är ett minst lika stort miljöhot…
Köp här

Isbn: 9789189139848

Utgivningsår:20200921

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Green Patriot Working Group

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Today, many people around the world are concerned about global warming. The attention on the recent Copenhagen summit and its attempts to halt global warming had people worldwide paying attention to the plight of the planet This guide of 50 practical steps is a positive and uplifting presentation of a serious subject…
Köp här

Isbn: 9781893910492

Utgivningsår:20100409

Utgivare: Freedom Press

Mediatyp: BC

av:Ola Jennersten, Tom Svensson

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Djur och natur Djur och samhälle Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Utrotningshotade arter och arters utdöende Vilda djur Vilda djur: däggdjur
Det här är en berättelse om elefanten, tigern och noshörningen, en skrämmande historia om hur dessa djurs överlevnad hotas av tjuvjakt, giriga handelsmän och skrupelfria smugglare. Ola Jennersten och Tom Svensson har följt handels- och smuggelvägar för elfenben, noshörningshorn och tigerdelar från djurens…
Köp här

Isbn: 9789188003003

Utgivningsår:20161013

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172037007

Utgivningsår:20050912

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Bettina Zorn

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Konst: teman och motiv Miljön Särskilda konstnärer
Maximilian Prüfer (b. 1986) explores the destruction of natural habitats to make way for agriculture in China. Prüfer documented the entire manual pollination process in photos, collected items, and films which make for an ambivalent exploration of the cultural evolution of humankind. Text in English and German.
Utgått

Isbn: 9783735609151

Utgivningsår:20230822

Utgivare: ACC Distributed

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bevarande av miljön Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Trädgård Trädgårdar
Förr var det främst konstvetare som intresserade sig för äldre parker i allmänhet och de pampiga slottsparkerna från 1600- och 1700-talen i synnerhet. Numera är intresset för dessa kulturmiljöer betydligt bredare. Bland annat har äldre park- och trädgårdsanläggningar börjat uppmärksammas för sin roll som biologiskt…
Köp här

Isbn: 9789172096950

Utgivningsår:20140605

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Matt Porteous

Kategorier: Bevarande av miljön Föroreningar och miljöhot Fotografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Miljön
A collection of remarkable stories from the founders of charity Ocean Culture Life. Explore Earth’s most remote open oceans with telling insights from the extraordinary heroes making new discoveries every day. The Ocean Speaks brings together more than 45 ocean culture life enthusiasts who have taken ocean protection…
Köp här

Isbn: 9780711288935

Utgivningsår:20240516

Utgivare: Quarto Publishing Group UK

Mediatyp: BB

av:Liz Cunningham

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Ocean Country is an adventure story, a call to action, and a poetic meditation on the state of the seas. But most importantly it is the story of finding true hope in the midst of one of the greatest crises to face humankind, the rapidly degrading state of our environment. After a near-drowning accident in which she was…
Köp här

Isbn: 9781583949603

Utgivningsår:20150908

Utgivare: North Atlantic Books

Mediatyp: BC

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Miljön Socialhistoria och kulturhistoria
Landskapet är resultatet av samspelet mellan människa och miljö i över tusentals år. Spåren av det förflutna finns överallt omkring oss, såväl i det öppna odlingslandskapet som i skogen eller mitt i storstaden liksom i de institutioner och praktiker som utvecklats över lång tid. Tidsdjupet är därför en viktig dimension…
Köp här

Isbn: 9789172096974

Utgivningsår:20141119

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Elizabeth Kolbert

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Matematik och naturvetenskap Miljön Naturvetenskap Populärvetenskap Utrotningshotade arter och arters utdöende
Arterna dör i en aldrig förr skådad takt. Detta är det sjätte massutdöendet och det pågår mitt framför våra ögon. Under de föregående 500 miljoner åren år har jorden drabbats av fem förödande massutrotningar. Denna gång är det värre än någonsin tidigare, och det är ingen slump att det sker i människans…
Köp här

Isbn: 9789189043183

Utgivningsår:20200310

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

Kategorier: Bevarande av miljön Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Träd, vilda blommor och växter
Denna vägledning vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner som måste göra avvägningar och fatta beslut om dispenser och tillstånd som rör träd i offentliga miljöer. Vägledningen bör även kunna användas vid upprättande av regionala eller kommunala grönstrukturplaner, vid…
Köp här

Isbn: 9789172097018

Utgivningsår:20150108

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Martin Emtenäs

Kategorier: Bevarande av miljön Biodiversitet, biologisk mångfald Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Tillämpad ekologi
Vad är biologisk mångfald? Ja, egentligen allt liv, all natur där människan är en art bland miljoner andra. Men under de senaste hundra åren har vi utsatt naturen för så stora förändringar att mängder av arter pressats hårt. Ibland till randen av utrotning. Och alla dessa arter bär på sin egen historia. De är alla…
Köp här

Isbn: 9789178874248

Utgivningsår:20221003

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

av:Odd Nygård, Per Wramner

Kategorier: Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Boken är den andra av två i vilka den svenska naturvårdens – särskilt områdesskyddets – historia beskrivs och analyseras. Del II tar upp grunderna för naturvårdsarbetet – i första hand de ekologiska – liksom dess resultat. Trots ett allt mer planmässigt naturvårdsarbete, baserat på allt bättre kunskap, ifrågasätts…
Köp här

Isbn: 9789198060737

Utgivningsår:20191021

Utgivare: Asili AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781623545147

Utgivningsår:20221018

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Bevarande av miljön Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Det biologiska kulturarvet utgör levande avtryck av mänsklig aktivitet. Konsten att förstå vad arter och biologiska strukturer berättar bygger på att man kombinerar biologisk kunskap med kunskap om människans användning av ekosystemen. Ofta tillför det ny kunskap om både biologi och historia. Allt kulturarv bär på…
Köp här

Isbn: 9789172096981

Utgivningsår:20140717

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Johan Eklöf

Kategorier: Bevarande av miljön Biologi och biovetenskap Fysik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Matematik och naturvetenskap Miljön Optik
”När Eklöf låter sin personliga, genomlevda relation till natten färga texten växer boken till en rent förtrollande läsupplevelse som på en och samma gång låter mig skärpa, vidga och höja blicken.”Malin Ekroth, GP Ljus och mörker har styrt…
Köp här

Isbn: 9789127183933

Utgivningsår:20230421

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC