Bläddra

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85)

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85)

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. I uppdraget ingick också att utreda straffansvaret för egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad.