Bläddra

Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Fritidshemmets förtydligade läroplansuppdrag innebär att verksamheten måste utveckla strukturerade och målstyrda arbetsformer för planering, utvärdering och kvalitetsuppföljning. Fritidshemmets mål och resultat beskriver hur fritidshemmets personal och ledning kan ta sig an detta nya didaktiska uppdrag.

Boken innehåller följande delar:


  • Målstyrning av fritidshemmet – vad innebär det?
  • Planera och utvärdera fritidshemmets lärande – hur gör man för att utveckla fritidspedagogiken? Vilka fällor riskerar man att falla i?
  • Resultatbedömning – hur vet man att eleverna har lärt sig det som avsågs?
  • Lärande och didaktik i fritidshemmet – vad är det som ska planeras  och utvärderas?
  • Samplanering med grundskolans personal – hur gör man det effektivt?
  • Fritidshemmets kvalitetsredovisning – vad bör den innehålla och hur tas den fram?
  • Utvecklingssamtalet – hur kan fritidshemmet bidra vid elevens utvecklingssamtal?

Varje kapitel avslutas med rekommendationer till fördjupande läsning inom det område som kapitlet har behandlat samt diskussionsfrågor som kan användas vid utbildning eller arbetslagsarbete.

Boken vänder sig till fritidslärarstudenter, redan yrkesverksam personal vid fritidshem samt skolledare med ansvar för fritidshem.