Bläddra

Frontallobsdemens : den förbryllande sjukdomen

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Coping with Alzheimer’s & dementia Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Frontallobsdemens : den förbryllande sjukdomen

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Coping with Alzheimer’s & dementia Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

I Sverige är ca 140 000 personer drabbade av demenssjukdomar. Det är i stor utsträckning de anhörigas sjukdom. Kanske gäller det i särskilt hög grad för just frontallobsdemens, eftersom sjukdomsyttringarna är egendomliga och kan göra omgivningen generad och förbryllad. Det är en relativt okänd demenssjukdom, som kan beskrivas som "dåligt ledarskap i hjärnan".

I Frontallobsdemens - den förbryllande sjukdomen ges många exempel på hur sjukdomen kan yttra sig. Vi får följa "O", som drabbats av frontallobsdemens vid 60 års ålder, men även ett stort antal andra patienter som utretts vid Geriatrikens minnesmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I boken ges kunskap om sjukdomen som leder till en ökad förståelse för både patientens och de anhörigas situation. Boken riktar sig, förutom till anhöriga, också till vårdpersonal och till alla andra som är intresserade av att reflektera kring mänskligt beteende.

Boken är skriven av överläkaren vid minnesmottagningen i Uppsala, Lena Kilander, tillsammans med Pia Landahl, hustru till "O", och hjärnforskaren Martin Ingelsson .