Bläddra

Fysioterapi efter akut skada och ortopedisk kirurgi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi och frakturer Sjukgymnastik

Fysioterapi efter akut skada och ortopedisk kirurgi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi och frakturer Sjukgymnastik
Köp här
Du som fysioterapeut behöver vara påläst och uppdaterad inför mötet med en akut skadad eller opererad patient. Du bör kunna ge patienten svar på vanliga frågor om aktuell skada, genomförd kirurgi, rehabiliteringens innehåll och prognos.

I denna bok presenteras ett urval vanliga och mindre vanliga ortopediska diagnoser med bakgrundsfakta, förslag på fysio­terapeutisk handläggning och prognos. För varje diagnos finns ett schema med tydliga förslag på belastnings- och rehabiliterings­progression. Dessa scheman är tänkta för ett normalförlopp och är konstruerade efter rådande evidens och beprövad erfarenhet. Bokens innehåll presenteras till stor del på avancerad nivå varför viss medicinsk förkunskap är fördelaktigt.

Fysioterapi efter akut skada och ortopedisk kirurgi riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom fysioterapi men kan också användas av andra som arbetar inom det ortopediska eller idrottsmedicinska området.