Bläddra

God och nära vård. SOU 2018:39. En primärvårdsreform : Delbetänkande från utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

God och nära vård. SOU 2018:39. En primärvårdsreform : Delbetänkande från utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Utredaren föreslår bland annat följande:
  • Ett nationellt utformat uppdrag för primärvården - en modernisering av primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen föreslås, där det ska framgå att primärvården ska vara platsen dit befolkningen i första hand ska vända sig.
  • Målbild och färdplan - man vill att patientens delaktighet stärks och att det görs tydligare att primärvården är navet i vård och omsorg. Primärvårdens uppdrag ska bli tydligare, och det som erbjuds ska vara mer lika var man än bor i landet.
  • Behovet av ökade möjligheter till uppföljning på aggregerad nivå, därför föreslås att landsting/regioner ska rapportera in uppgifter från utförare inom primärvården till en nationell databas.
  • Kontinuitet i primärvården - därför föreslås ett förtydligande av patientens möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården. För att minska bristen på allmänläkare inom primärvården föreslår utredningen fler specialiseringstjänster (ST).
  • Ändamålsenlig administration intyg och signering. Utredningen bedömer att det kan finnas anledning att se över om förutsättningarna för en mer professionsneutral reglering av intygsskrivande i vissa fall. Man föreslår att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att se över sina krav på intyg. Det vill säga möjlighet för fler yrkesgrupper än läkare att skriva intyg.
  • Ökad tillgänglighet - utredningen anser att vårdcentraler/primärvården i större utsträckning ska kunna ta hand om det som är primärvårdens uppdrag snabbare. Det gör att öppettiderna kan behöva ökas jämfört med idag på vissa håll.

Särskild utredare: Anna Nergårdh