Bläddra

God sed vid obeståndssammanhang : en handbok

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

God sed vid obeståndssammanhang : en handbok

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
I boken tas bland annat upp frågor om fortsatt drift under konkurs och relationen till gäldenärer och borgenärer. Vidare behandlas jävsfrågor och arvodesfrågor samt hur man kan förhindra att ett konkursbolag ”mjölkas”. Lars Wenne är jur kand och civilekonom från Uppsala universitet. Sedan 1983 har han varit verksam som advokat med inriktning på affärs- och obeståndsrätt, först vid Hamilton Advokatbyrå och därefter vid Flood Herslow Holme Advokatbyrå. Jan Flood är jur.kand. från Stockholms universitet. Sedan år 2012 är han verksam vid Flood Herslow Holme Advokatbyrå.