Bläddra
Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En lärobok och handbok i utsökningsrätt vid Kronofogdemyndigheten. En bok användbar också för andra som vill ha en introduktion till utsökningsrätten eller närmare kunskap om arbetet hos Kronofogden.
Köp här

Isbn: 9789138324004

Utgivningsår: 20080623

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Mellqvist

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och koncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om…
Köp här

Isbn: 9789139209263

Utgivningsår: 20210311

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Torkel Gregow

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Utsökningsbalken och anslutande författningar har ändrats i flera hänseenden sedan förra upplagan utkom år 2012. Ett stort antal nya rättsfall har tillkommit från Högsta domstolen och hovrätterna. I den nya upplagan har allt nytt material beaktats. Innehållet i…
Köp här

Isbn: 9789139022312

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jonatan Schytzer

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Tidpunkten för fordrans uppkomst är på många sätt fundamental inom insolvensrätten. För att en fordran över huvud taget ska få göras gällande i konkurs, alternativt omfattas av ett offentligt ackord eller av en skuldsanering måste den ha uppkommit före en viss kritisk tidpunkt. Dessutom är uppkomsttidpunkten avgörande…
Köp här

Isbn: 9789177371359

Utgivningsår: 20201222

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett…
Köp här

Isbn: 9789186325169

Utgivningsår: 20190514

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

av: Marie Karlsson-Tuula

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Den nya lagen om företagsrekonstruktion kommenteras utförligt i den nya lagkommentaren. Den största nyheten i den nya lagen är att inte bara den ekonomiska uppgörelsen – ackordet – utan även övriga åtgärder som behövs för att komma till rätta med…
Köp här

Isbn: 9789139023296

Utgivningsår: 20220824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast…
Köp här

Isbn: 9789139016007

Utgivningsår: 20130412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Lars Heuman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I denna nya 8:e upplaga av boken SPECIALPROCESS behandlas: Skiljeförfarande inklusive regler om förenklat förfarande Betalningsföreläggande och handräckning Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samt reglerna om underhållsstöd Domstolsärenden Utsökningsrätt Konkursrätt Företagsrekonstruktion …
Köp här

Isbn: 9789139207566

Utgivningsår: 20200117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils-Bertil Morgell, Fredrik Benndorf

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Vad händer vid utmätning? är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur ett mål om utmätning inleds, handläggs hos Kronofogdemyndigheten och avslutas. I boken beskrivs förutsättningarna för utmätning samt vilken…
Köp här

Isbn: 9789139021896

Utgivningsår: 20200616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Wenne, Jan Flood

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I boken tas bland annat upp frågor om fortsatt drift under konkurs och relationen till gäldenärer och borgenärer. Vidare behandlas jävsfrågor och arvodesfrågor samt hur man kan förhindra att ett konkursbolag ”mjölkas”. Lars Wenne är jur kand och civilekonom från Uppsala universitet. Sedan 1983 har han varit verksam som…
Köp här

Isbn: 9789172237308

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering. Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka olika typer av konkursgäldenärer som omfattas av respektive…
Köp här

Isbn: 9789186325183

Utgivningsår: 20191209

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

av: Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Återvinningsreglerna i 4 kap. konkurslagen är en viktig del av det insolvensrättsliga systemet. Om en gäldenär har fått betalningssvårigheter finns risk att gäldenären gynnar en viss borgenär framför andra borgenärer eller att gäldenären undandrar…
Köp här

Isbn: 9789139021322

Utgivningsår: 20200819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Enar Folkesson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Hur märker man när ett företag närmar sig en ekonomisk kris? Vad kan man göra för att om möjligt förhindra den? Om detta är för sent, vad kan man göra för att mildra effekterna? Hur kan ekonomiska kriser se ut? Hur genomförs en underhandsrekonstruktion, en företagsrekonstruktion, en likvidation eller en konkurs? Vad…
Köp här

Isbn: 9789198346619

Utgivningsår: 20180702

Utgivare: Borås Studentbokhandel

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensrättsligt forum är ett tvådagarssymposium som regelbundet hållits i Uppsala sedan 1990. Det riktar sig till envar som intresserar sig för en diskussion av tillämpningsfrågor och rättspolitik kopplad till aktuella insolvensrättsliga spörsmål med särskild inriktning på behovet av ny lagstiftning. Bakom…
Köp här

Isbn: 9789176786208

Utgivningsår: 20060415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Henrikson, Torbjörn Ingvarsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Den som är allvarligt skuldsatt kan behöva hjälp med många saker, och tidiga stödinsatser är viktiga. Överskuldsättning är inte ett problem bara för den enskilde, utan påverkar ofta den överskuldsattes familj och närstående negativt. Det är även ett samhällsproblem. Juridiken är ett av de verktyg som behövs för att…
Köp här

Isbn: 9789139116745

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Heuman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I denna nya upplaga av boken behandlas: Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande Betalningsföreläggande och handräckning Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samtreglerna om underhållsstöd Domstolsärenden Utsökningsrätt Konkursrätt Företagsrekonstruktion SkuldsaneringVid…
Köp här

Isbn: 9789139205555

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och…
Köp här

Isbn: 9789186325176

Utgivningsår: 20190624

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

av: Mikael Möller

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller ett urval av rättsutlåtanden, rättsutredningar, promemorior och sammanfattningar av muntliga konsultationer kort sagt utlåtanden som författaren har skrivit efter förfrågningar från praktiskt verksamma jurister i anslutning till konkreta fall och tvister på det insolvensrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139019190

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Mikael Mellqvist, Lars Welamson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.
Köp här

Isbn: 9789139207740

Utgivningsår: 20170310

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Internasjonale konkurser omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet med tilknytning til flere land, går konkurs. De såkalte internasjonale konkursene har alltid skapt problemer, og for en bostyrer har det ofte vært vanskelig, både rettslig og rent faktisk, å disponere over aktiva i utlandet.…
Köp här

Isbn: 9788202442897

Utgivningsår: 20141016

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Behandlar de delar av Kronogogdens verksamhet som regleras av framförallt utsökningsbalken. Utmätningsförfarandet ges stort utrymme. Boken innehåller dessutom särskilda avsnitt om bl.a. exekutiv försäljning, avhysning, handräckning och kvarstad, samt återtagning.
Köp här

Isbn: 9789186525477

Utgivningsår: 20111221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatteverket som borgenär innehåller en genomgång av insolvensrättsliga frågor ur perspektivet att Skatteverket agerar borgenär. Boken är en bred informationskälla för hur obestånd bör hanteras med tyngdpunkt på skattefordringar och dessutom på hur Skatteverket förväntas agera i dessa situationer.Inom de områden där…
Köp här

Isbn: 9789139019817

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139207603

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Möller

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är en fristående fortsättning på Insolvensrättsliga utlåtanden (2016) och innehåller ett urval av sakrättsliga, rekonstruktionsrättsliga och konkursrättsliga utlåtanden som författaren skrivit under de fem år som gått sedan…
Köp här

Isbn: 9789139023906

Utgivningsår: 20210210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Dahlgren

Kategorier: Finansrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Privatekonomi Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Dahlgren har på ett systematiskt sätt gått igenom alla de steg och bearbetat/förklarat alla de relevanta och i vissa fall svåra begrepp som finns i alla byråkrattext i, runt och kring Kronofogdemyndigheten. Detta häfte är avsett för dig som har haft, har, eller ev. kan få mankemang hos fogden. Den ger även en uppenbar…
Köp här

Isbn: 9789163709326

Utgivningsår: 20120613

Utgivare: Jonas Dahlgren

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensvolymen är standardverket inom obeståndsrätt. Insolvensvolymen innehåller reglerna som används när någon inte betalar sina skulder, såväl svenska lagar, förordningar och föreskrifter som EU-regler. Boken lämpar sig för alla som vill veta tillvägagångssättet vid konkurs, företagsrekonstruktion och indrivning…
Köp här

Isbn: 9789187387401

Utgivningsår: 20150330

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Gösta Walin, Torkel Gregow, Göran Millqvist, Annina H. Persson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls…
Köp här

Isbn: 9789139019879

Utgivningsår: 20171201

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras.
Köp här

Isbn: 9789138250075

Utgivningsår: 20191219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT, EU-RÄTT OCH ASSOCIATIONSRÄTT innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter (vissa i urval) i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt. EU-rätten omfattar områdena erkännande och verkställighet av…
Köp här

Isbn: 9789139208365

Utgivningsår: 20161020

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
EU antog under sommaren 2019 ett nytt rekonstruktions- och insolvensdirektiv. Med anledning av det arrangerade Stiftelsen Insolvensrättsligt forum i oktober samma år en hearing om hur direktivets regler om rekonstruktion bör genomföras i svensk rätt. Till grund för hearingen låg en av Stiftelsen utarbetad promemoria…
Köp här

Isbn: 9789177371502

Utgivningsår: 20210316

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Överskuldsättningen bland privatpersoner medför en rad negativa konsekvenser för den skuldsatte, men även för borgenärer och samhället i övrigt. De samhällsekonomiska kostnaderna bedöms uppgå till miljardbelopp varje år.Genom skuldsaneringsinstitutet erbjuds de svårast skuldsatta en…
Köp här

Isbn: 9789138240229

Utgivningsår: 20131011

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Gustafsson, Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensrätten håller på att förändras. Det har blivit vanligt att företag med ekonomiska problem blir föremål för omfattande räddningsinsatser i syfte att undvika konkurs. Reglerna om offentligt tvångsackord i 3 kap. lagen om företagsrekonstruktion är av central betydelse då andra alternativ än konkurs övervägs,…
Köp här

Isbn: 9789139019916

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marek Keller

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Civilprocesser i samband med konkurser är vanligt förekommande och kan röra avsevärda värden, medföra ingripande rättsverkningar eller beröra en stor krets av personer. Processerna ger också upphov till en rad frågor om vilken behörighet att disponera över omprocessade tillgångar och skulder, som ska tillkomma…
Köp här

Isbn: 9789177371014

Utgivningsår: 20200512

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Erik Danhard

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – femte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172235403

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att ta fram förslag till de kompletterande regler som behövs med anledning av EU:s förordning om europeisk kvarstad på bankmedel. Förordningen antogs av Europaparlamentet och rådet i juli 2014 och syftar till att skapa ett enhetligt och snabbt system som ska underlätta för fordringsägare, särskilt…
Köp här

Isbn: 9789138243060

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensvolymen innehåller regler om när någon inte kan betala sina skulder, såväl svenska författningar som EU-rätt. Från konkurs, förmånsrätt till skuldsanering och indrivning. Bland nyheterna i denna upplaga märks bl.a. förordningen om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige samt att reglerna för motverkande…
Köp här

Isbn: 9789187387166

Utgivningsår: 20140328

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Gustafsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
“Företagsrekonstruktion och ackord” beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv möjligheter och svårigheter att rekonstruera olönsamma företag.Förutom svenska rekonstruktions- och ackordsregler och det bästa sättet att genomföra en framgångsrik rekonstruktion inför domstol behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139017578

Utgivningsår: 20140613

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Erik Danhard

Kategorier: Arbetsrätt Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – sjätte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172237384

Utgivningsår: 20180904

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Welamson, Mikael Mellqvist

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är en lärobok i insolvensrätt. Konkursrätten är bokens huvudsakliga ämne, men även företagsrekonstruktion och skuldsanering behandlas i boken. Avsnittet om företagsrekonstruktion är i anledning av den nya lagen 2022 något utökat i denna upplaga.…
Köp här

Isbn: 9789139026051

Utgivningsår: 20220808

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC