Bläddra

Governance – – en introduktion

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här

Governance – – en introduktion

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Köp här
Vilka förutsättningar har olika organisationers ledningar att verka inom? I den här boken presenteras och diskuteras några centrala teoretiska governancemodeller, som har påverkat och påverkar organisationer i både offentlig och privat sektor: agentteori, byråkrati, new public management, new public governance och intressentmodellen. Denna breda ansats till governance syftar till att visa att de olika modellerna bygger på specifika antaganden om människors drivkrafter och om organisationens ambitioner. Dessa antaganden utmynnar i sin tur i olika sätt att förhålla sig till makt, ansvar och prestationsmätning. I boken diskuteras även de praktiska förhållanden som gäller i Sverige. Författaren beskriver ansvarsförhållanden i aktiebolag, statliga myndigheter och kommunal förvaltning. En ambition är att klargöra hur olika organisationsorgan förhåller sig till varandra.