Bläddra

Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Gränser i havet. SOU 2015:10 : betänkande från Havsgränsutredningen

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här
På grund av landhöjningen i norr rekommenderade 1965 års baslinjeutredning att en översyn av Sveriges baslinjer bör ske vart trettionde år. Detta är den första översynen som gjorts sedan dess.

Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att identifiera lågvattenlinjen och de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Detta har skett genom flygfotografering och genom manuella mätningar längs strandlinjen och vid skär längre ut till havs. Det är utifrån baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon.

Utredaren lägger också fram ett förslag om att inrätta en angränsande zon runt Sveriges kuster. Syftet med en angränsande zon är att utvidga möjligheterna att ingripa mot överträdelser av svensk lagstiftning som rör tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd. Sverige får samtidigt rätt att skydda det marina kulturarvet inom de havsområden som omfattas av den angränsande zonen, en möjlighet som Sverige inte utnyttjar i dag.

Mot bakgrund av det nya förslaget till baslinjesträckning ska en anpassning ske av den yttre gränsen för Sveriges sjöterritorium.