Bläddra

Grundbok i metaetik

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Grundbok i metaetik

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Metaetiken behandlar filosofiska frågor om hur moraliska påståenden, moraliska uppfattningar, moraliska fakta och moralisk kunskap är beskaffade - liksom frågan om sådana fakta och sådan kunskap överhuvudtaget finns. I centrum för denna introduktionsbok står frågan om moralen är objektiv - hur ska denna fråga förstås och hur kan olika svar på den försvaras? I relation till denna fråga diskuteras en rad besläktade ämnen, bland annat gällande moralisk oenighet, förhållandet mellan moral och vetenskap och frågan om moraliska övertygelser kan vara mer eller mindre rationella. Grundbok i metaetik är avsedd att användas vid universitetskurser i metaetik och relaterade ämnen. Framställningen kräver dock inga särskilda filosofiska förkunskaper, och boken kan därmed läsas av alla som är intresserade av ämnet.