Bläddra

Grundskolans regelbok 2015/16 : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Grundskolans regelbok 2015/16 : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
Årets upplaga av Grundskolans regelbok innehåller de bestämmelser som ska tillämpas under läsåret 2015/2016. De senaste årens omdaning av skolans regelsystem har medfört att det rör sig om färre, men mer omfattande författningar än tidigare.
Avsikten är fortfarande att på ett ställe samla de bindande statliga
normer som gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Ett visst urval har skett och därför har vissa mer specialinriktade
regler som inte berör så stor del av verksamheten utelämnats. I dessa fall har i stället hänvisningar till dessa författningar gjorts.

Liksom senaste årens upplagor innehåller detta års upplaga inte kursplanerna och de kunskapskrav som föreskrivits för grundskolans olika ämnen. Bakgrunden till detta är att Skolverket sammanställt dessa styrdokument i en publikation som sänts ut i stort antal till landets skolor.