Bläddra

Grundskolans regelbok : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem. 2008/2009

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Grundskolans regelbok : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem. 2008/2009

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna för grundskolan: skollag, läroplan, grundskoleförordning och kursplaner och betygskriterier samt några andra författningar om bl.a. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Även bestämmelser om förskoleklass och fritidshem ingår i boken eftersom dessa verksamheter ofta är förlagda i direkt anslutning till skolan och i stor utsträckning också har en samorganisation. Några av nyheterna i årets upplaga är bestämmelserna om skriftliga omdömen och de nya målen som eleverna ska ha uppnått i årskurs tre i svenska och matematik.Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.