Bläddra

Grundskolans regelbok : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem. 2009/2010

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Grundskolans regelbok : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem. 2009/2010

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
Här finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen samlade - även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Innehåller de delar av skollagen som rör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt läroplanen och grundskoleförordningen. Boken innehåller även alla kursplaner och betygskriterier samt avslutas med ett sakregister.

Bland nyheterna i årets bok märks de nya bestämmelserna om bidrag till fristående skolor.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.