Bläddra

Grundskolans regelbok : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem. 2012/2013

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Grundskolans regelbok : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem. 2012/2013

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
Årets upplaga av Grundskolans regelbok innehåller de bestämmelser som ska tillämpas under läsåret 2012/2013. De senaste årens omdaning av skolans regelsystem har medfört att det rör sig om färre, men mer omfattande författningar än tidigare.
Avsikten är fortfarande att på ett ställe samla de bindande statliga normer som gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Ett visst urval har skett för att kunna behålla bokens behändiga format. Vissa mer specialinriktade regler är utelämnade vilka inte berör så stor del av verksamheten. I dessa fall har i stället hänvisningar till författningarna gjorts. Ett särskilt problem har detta år varit reglerna om lärarlegitimation. De tidigare beslutade bestämmelserna ska börja tillämpas den 1 december 2013 i stället för den 1 juli 2012. Eftersom denna regelbok främst syftar till att återge de regler som ska tillämpas läsåret 2012/2013 är det således de äldre, men alltjämt tillämpliga paragraferna som finns med.
Författningsändringar som fram till den 1 augusti 2012 är beaktade i denna upplaga.