Bläddra

Guide till bearbetade klassiker : arbeta med klassiker i undervisning av unga och vuxna

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Guide till bearbetade klassiker : arbeta med klassiker i undervisning av unga och vuxna

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Klassiker har en förmåga att gestalta problem och ta upp frågor som ständigt är aktuella och intressanta. Generation efter generation av läsare återkommer till dem. I den här lilla guiden ges förslag på hur du som lärare kan arbeta med bearbetade klassiker i undervisningen. Upplägget fungerar för gymnasieskolans elever, såväl som för unga nybörjare i svenska och på sfi.

VILJA GUIDE är inspirerande handledningar som tar fasta på hur du kan arbeta med läsförståelse och språkutveckling med utgångspunkt i lättlästa böcker. De ger konkreta lektionstips till undervisning eller boksamtal. Linda Odén, som tagit fram just denna Guide, är gymnasielärare i svenska, sva, engelska och historia.