Bläddra

Guide till Visuell ProjektModellering med [email protected]

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här

Guide till Visuell ProjektModellering med [email protected]

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Köp här
Boken introducerar nytt teoretiskt ämne: Visuell ProjektModellering. Informationen baseras på författarens mångåriga forskning samt på inkorporerade yrkeserfarenheter som projekt & organisationskonsult, utbildare, yrkeskonstnär och diplomerad arkitekt. Boken kompletterar övriga projekt- och management litteratur eller utbildningsmaterial med ett visuellt grafisk generaliserande tillvägagångssätt som bygger på allmängiltiga strukturer och mönster. Författaren presenterar motsvarande verktyg såsom projektkortspel PMG och Ledarskapstester. Texten innehåller bl a exempel av verkliga projekt ur svenskt näringsliv. Ett av 11 kapitel innehåller en PMG:s utvärdering gjord av studenter på Växjö Universitetet, Matematiska Systemutvecklingsinstitution, som testade PMG:kortleken som kursarbetet. Boken rekommenderas som innovations- och kreativitetsstödjande sidolitteratur för tex högskolor och universitet.