Bläddra

Gymnasieskolans regelbok 2015/16 : bestämmelser om gymnasieskolan

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Gymnasieskolans regelbok 2015/16 : bestämmelser om gymnasieskolan

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna
för gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående
gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet av boken finns även ett sakregister. Årets upplaga innehåller de bestämmelser som ska tillämpas i gymnasieskolan under läsåret 2015/16.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever
och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.