Bläddra

Gymnasieskolans regelbok : bestämmelser om gymnasieskolan. 2011/2012

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Gymnasieskolans regelbok : bestämmelser om gymnasieskolan. 2011/2012

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för den nya gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen som berör gymnasieskolan, läroplanen och gymnasieförordningen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet av boken finns även ett sakregister.

I denna upplaga återger vi den lydelse av reglerna som gäller för sådan utbildning i gymnasieskolan som påbörjats efter den 1 juli 2011.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.