Bläddra

Handbok för examensarbeten inom samhällsvetenskap

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod

Handbok för examensarbeten inom samhällsvetenskap

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Köp här

Handbok för examensarbeten inom samhällsvetenskap är tänkt som en ledsagare under din uppsatsresa, från förberedelsefas till examination.

Boken utgör ett utmärkt komplement till den handledning och undervisning som ges inom uppsatskursen. Här får du svar på frågor som kan uppstå under arbetets gång och du får tips om vad du ska tänka på, både när du planerar och genomför undersökningen som uppsatsen bygger på, och när du skriver själva uppsatsen. I boken behandlas de typer av empiriska undersökningar som är vanliga inom samhällsvetenskapliga ämnen och författaren ger mängder av goda råd som underlättar din resa mot en färdig uppsats.

Handboken

  • ger praktisk handledning i uppsatsskrivandets konst
  • hjälper dig som uppsatsförfattare att hitta det som är stimulerande med att skriva uppsats
  • underlättar att göra arbetet med din uppsats precis så givande som det har alla förutsättningar att bli.

Målgruppen är i första hand studenter som skriver examensarbete inom samhällsvetenskapliga kandidatprogram, men boken kan även användas för andra uppsatsarbeten.

Om författarna
Maria Elliot är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap med lång erfarenhet som handledare och examinator på uppsatskurser inom samhällsvetenskapliga ämnen.