Bläddra

Handbok för tandläkare : en grundläggande orientering för din kliniska vardag

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi
Köp här

Handbok för tandläkare : en grundläggande orientering för din kliniska vardag

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Odontologi
Köp här
Handbok för tandläkare. En grundläggande orientering för din kliniska vardag är ett stöd för tandläkaren såväl vid de vanligaste behandlingarna som i mer ovanliga situationer inom allmäntandvården. Boken tar bland annat upp arbetsgångar, information och instruktioner samt förslag på diagnoser och behandlingar uppdelade i olika ämnesområden. Fokus ligger på vanliga situationer och åtgärder som är aktuella i allmäntandvården. Kapitlen är uppdelade och strukturerade för att möjliggöra intuitiv användning i den kliniska vardagen. Tandvård är ett levande kunskapsområde i ständig utveckling och denna handbok är detsamma. Därför finns det gott om plats och sidor speciellt avsedda för egna anteckningar, för att du ska kunna sätta din personliga prägel på handboken. Boken vänder sig till tandläkare, tandläkarstudenter och övrig tandvårdspersonal.