Bläddra

Handledning för kollegialt lärande

Kategorier: Kompetensutveckling Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Handledning för kollegialt lärande

Kategorier: Kompetensutveckling Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Det kollegiala lärandet är centralt i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Den här boken diskuterar handledning som en konkret metod för att åstadkomma ett kollegialt lärande. Texten är teoretiskt grundad men erbjuder framför allt en praktisk vägledning i konsten att handleda. Handledning för kollegialt lärande fokuserar på grupphandledningsprocesser inom pedagogiska verksamheter. Författaren har själv flera års erfarenhet av handledarutbildningar för verksamma pedagoger, och utifrån denna erfarenhet presenteras väl beprövade samtalsmetoder och -strukturer. Andra ämnen som tas upp är förhållningssätt inom handledning, gruppdynamik, dokumentation och etiska dimensioner. Boken erbjuder fallbeskrivningar och konkreta exempel på hur handledning kan gå till, med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar och lärares arbete. Den utgör en utmärkt guide till verksamma lärare som vill utveckla det kollegiala lärandet på sin arbetsplats, men den är också lämplig som kurslitteratur på olika typer av handledarutbildningar.