Bläddra

Happy Aikido: Inspiration & motivation vol.1&2

Kategorier: Kampsport Kampsport och självförsvar Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Happy Aikido: Inspiration & motivation vol.1&2

Kategorier: Kampsport Kampsport och självförsvar Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

<p>Happy Aikido &aumlr en praktisk och pedagogisk handbok f&oumlr alla aikidoklubbar (och andra kampsportsklubbar) som har barn- och ungdomsverksamhet. Boken &aumlr indelad i tio kapitel och inneh &aringller ett hundratal praktiska exempel på &oumlvningar, fallteknik, lekar och tekniker med och utan redskap och rekvisita. Boken ger &aumlven teoretiska perspektiv p&aring etikett, mental tr&aumlning, prestation och ledarskap. Dessutom finns ett avsnitt om hur man b&aumlst anpassar sin tekniktr&aumlning till barnens fysiska och motoriska utveckling. DVD medf&oumlljer. Boken  är p&aring svenska och engelska. <p>

 

<p>V&aringr f&oumlrhoppning &aumlr att boken ska fungera som en inspirationsk&aumllla f&oumlr aikidoklubbar och andra budoklubbar som har barn-och ungdomstr&aumlning i &aringldrarna 5-19 &aringr. Vi kallar v&aringrt koncept Happy Aikido f&oumlr att det &aumlr gl&aumldje som ligger till grund f&oumlr all positiv inl&aumlrning. <p>

 

<p>Pia Moberg har graden 6 dan och &aumlr huvudinstrukt&oumlr p&aring

 Riai Aikido Dojo i G&oumlteborg. &Aringsa Bergstr&oumlm har graden 5 dan och &aumlr huvudinstrukt&oumlr på Aikido Dojo Liljeholmen i Stockholm.<p>