Bläddra

Hargeviks engelska grammatik Övningsbok 2 Facit

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Hargeviks engelska grammatik Övningsbok 2 Facit

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
I denna, andra upplaga av Hargeviks engelska grammatik har amerikansk engelska fått större genomslag. Det finns ett nytt kapitel om att skriva formell engelska. Layouten är tydligare med mer färg som gör det lättare att hitta i boken. Utöver de traditionella grammatikmomenten finns särskilda avsnitt om den engelska satsen, ordbildning, grammatiken i funktion, stavning, uttal, skrivregler och formell engelska. Grammatiken har enkla förklaringar och kommentarer som utgår från svenskt språkbruk. Exemplen är autentiska, hämtade från både brittiska och amerikanska källor. Den skiljer tydligt mellan baskunskaper och mera avancerade kunskaper.

Läs mer
Övningsböcker
Böckerna inleds med diagnoser så att eleverna vet vilka moment de bör koncentrera sig på. Det finns även regelövningar som ger träning i de allra viktigaste grammatikreglerna. Mer avancerade övningar är markerade med stjärna, vilket möjliggör att man kan arbeta på två nivåer. Många övningar är kommunikativa och lämpar sig för par/grupparbete men har också alternativ för individuellt arbete. Övningarna är direkt kopplade till grammatikens paragrafer.
Övningsbok 1 innehåller övningar till de mest centrala delarna av grammatiken på en grundläggande nivå. Övningsbok 2 repeterar de mest centrala delarna av grammatiken. Den innehåller också mer avancerade övningar.