Bläddra

Hem och förskola : samverkan i förändring

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Hem och förskola : samverkan i förändring

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Vad innebär egentligen samverkan mellan hem och förskola, och hur upplever föräldrar och personal att samverkan fungerar? Det är två viktiga frågor som författarna Anette Sandberg och Tuula Vuorinen besvarar i denna bok..

Läs mer
De har intervjuat förskollärare och föräldrar om deras syn på samverkan och presenterar delar av dessa intervjuer i boken. Författarna diskuterar också begreppet samverkan och beskriver olika samverkansformer som förekommer inom förskolan.
Innehållet i denna upplaga har reviderats i förhållande till nu gällande läroplan för förskolan (Skolverket 2018) avseende föräldrasamverkan. Boken har också kompletterats med ett innehåll relaterat till områdena mångfald, digitala medier samt inskolning.
Boken riktar sig till blivande lärare samt till personal som redan är verk¬sam i förskolan. Tanken är att den ska inspirera till både reflektion och givande diskussioner inom lärarutbildningen samt till fruktbara möten mellan personal och föräldrar.

Om författarna
ANETTE SANDBERG är professor i pedagogik med inriktning mot förskolan.
TUULA VUORINEN är universitetsadjunkt i pedagogik.

Författarna har lång och gedigen erfarenhet av förskoleverksamhet. De är båda verksamma inom förskollärarutbildningen vid Mälardalens Högskola.