Bläddra

Hemorrojder : smärt- och symptomfri på bara fyra veckor

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Hemorrojder : smärt- och symptomfri på bara fyra veckor

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
I över 25 år har författaren lidit av mycket smärtsamma hemorrojder. De opererades till och med en gång, men återkom efter en kort tid. Smärtan och symptomen var alltjämt närvarande.

År 2016 upptäckte han orsaken till sina hemorrojder. I den här boken beskriver författaren hur han lyckades bota dem permanent på bara fyra veckor och blev symptom- och smärtfri.

Ett framgångsrikt botemedel kräver en radikal förändring av ens egna vanor, men det är inte svårt att genomföra och leder människan tillbaka till sina evolutions-biologiska rötter.

Den drabbade kan lätt göra denna förändring och på så sätt minska symptom och smärta avsevärt på kort tid.