Bläddra

Hjälp : när livets stora frågor kommer ikapp

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös rådgivning Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Religiöst liv och praxis
Köp här

Hjälp : när livets stora frågor kommer ikapp

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös rådgivning Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Religiöst liv och praxis
Köp här
De stora livsfrågorna har inga enkla svar. Det vet både sjukhusprästen Preben Kok, som arbetar med dödssjuka människor, och fängelseprästen Bjarne Lenau Henriksen, som tidigare arbetat på Kirkens Korshaer (motsvarande Stadsmissionen). Men i samtal med journalisten Eva Jørgensen delar de med sig av sina erfarenheter och tankar, och hjälper till att kasta ljus över frågor som är svåra att brottas med på egen hand.

Bokens tio kapitel tar upp tio olika frågeställningar, som exempelvis:

Varför händer detta mig? Vad gör jag med min sorg? Finns det hopp för mig? Vad gör jag med min känsla av tomhet? Var finner hjälparna hjälp?

Även om Preben Kok och Bjarne Lenau Henriksen har en gemensam utgångspunkt har de ofta helt olika infallsvinklar och arbetssätt. I sina samtal har de granskat sina egna bakgrunder och bevekelsegrunder. Gång på gång balanserar de längst ute på kanten, dit vi andra knappt törs gå.

Både den som behöver hjälp och den som har till uppgift att hjälpa kan få nya perspektiv på svåra frågor.